ul. Pułtuska 116
07-200 Wyszków
tel./fax: (29) 7423501
bk@bernatkancelaria.pl

Nasi klienci

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby fizyczne - konsumenci, 
- spólki osobowe,
- spółki kapitałowe,
- spółdzielnie,
- banki spółdzielcze,
- spółdzielnie mieszkaniowe,
- jednostki samorządu terytorialnego.