ul. Pułtuska 116, 07-200 Wyszków
tel. 297423501
bk@bernatkancelaria.pl

Prawnicy Kancelarii

Radca prawny Karol Bernat  w 1985 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1986-1988 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Ostrołęce. W 1990 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie (nr OL-685). W 1991 r. założył kancelarię prawną, którą, wspierany przez młodszych członków zespołu prowadzi do dnia dzisiejszego.

Radca prawny Iwona Seweryn w 2009 r. uzyskała tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010-2012 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2013 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr WA-9565). W 2012 r. ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Posługuje się biegle językiem angielskim, w tym terminologią prawniczą. Współpracę z Kancelarią rozpoczęła w 2009 r.

Aplikant radcowski Paweł Bernat w 2016 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Współpracę z Kancelarią rozpoczął w 2016 r.

Kierownik biura - Nina Puławska